Zaalhuur

Het Roze Huis beschikt over twee modern uitgeruste zalen die gebruikt kunnen worden voor vergaderingen, vormingssessies, socio-culturele activiteiten, persconferenties,  kleine feestjes en recepties.
Deze zalen kunnen gratis gebruikt worden door onze eigen verenigingen en tegen betaling door bedrijven, niet-aangesloten verenigingen, externe particulieren, diensten of instellingen.
Algemene Voorwaarden Het Roze Huis
Beschikbare ruimtes:
Grote Zaal – eerste verdieping (40 euro/4 uur)
Een gezellige, middelgrote (50 m²) ruimte met veel lichtinval. Je kan er met 18 personen vergaderen rond tafels. Voor staande recepties kunnen maximaal 50 personen in de zaal terecht.

 


 
 
 

Zolder – tweede verdieping (80 euro/4uur)
Dit is een polyvalente ruimte (100 m²) met een apart toilet en een kleine toog en spoelbak; sfeervol ingericht onder het puntdak met zicht op de Draakplaats en de Art Nouveau Zurenborgwijk. De zaal heeft een opbergruimte voor stoelen en tafels. Capaciteit: 30 personen rond de tafels, 50 personen zittend en 90 personen staand.
 
 

Materialen en catering
CD-speler en projectiescherm zijn op aanvraag gratis beschikbaar in de zalen. Catering en heel wat materialen worden voorzien aan democratische prijzen. De prijslijst vindt u hier.

Reservaties
Een ruimte reserveer je per mail: secretariaat@hetrozehuis.be, of telefonisch (+32) 03/288.00.84 (iedere werkdag bereikbaar tussen 13.00 uur en 16.30 uur).

Het secretariaat verwerkt de aanvraag, bevestigt de reservatie en maakt een contract op waarin degene die reserveert zich akkoord verklaart met het gebruiksreglement en de gemaakte afspraken.

Pas als het schriftelijk contract door de aanvrager ondertekend terugbezorgd is aan het secretariaat, is de reservatie definitief. Afspraken in verband met audio/video-apparatuur, eventuele bijkomende catering en uitzonderlijk een andere schikking van de tafels en stoelen worden tevens vooraf, samen met de reservatie, met het secretariaat besproken.

Tarieven
Voor vergaderingen gelden  volgende tarieven:

 • Huur Grote Zaal: € 40,00 per dagdeel (4 uur)
 • Huur Zolder: € 80,00 per dagdeel (4 uur)
 • Forfait verbruik zelf meegebrachte drank (‘stopselgeld’): € 1,00 per liter
 • Forfait verbruik zelf meegebrachte hapjes of broodjes: € 1,00 per persoon
 • Forfait verbruik zelf meegebrachte warme maaltijden: € 2,00 per persoon
 • Aan onze huurders vragen we de zaal na gebruik op te ruimen, afwas gestapeld in de keukenhoek te zetten en de tafels en stoelen op te stellen volgens het opgestelde plan. Indien dit niet gebeurt, rekenen wij een vergoeding van € 20,00 aan.

  Voor feesten en recepties gelden volgende tarieven:

 • Huur Zolder: € 140,00 voor 4 uur en € 200,00 voor 8 uur
 • Er wordt geen forfait gerekend voor het meebrengen van eigen drank, hapjes of broodjes. Enkel wanneer u eigen toestellen zoals een (microgolf)oventje, frituurpan etc. meebrengt, rekenen wij een forfait van € 15,00 per toestel.
 • Gratis gebruik van wijn- en cavaglazen (prijs per gebroken glas: € 1,00)
 • Geluidsinstallatie gratis te gebruiken
 • Voor de afwas, opruim en poetsen van de zaal rekenen we slechts € 50,00. U kan er echter ook voor kiezen om dit zelf te doen.
 • Onze zolderzaal is géén fuifzaal. Heb altijd respect voor onze buren en eindig ten laatste om 1 uur!

  Wij hanteren volgende kortingen:

 • 5% korting vanaf de 5de boeking per jaar.
 • 10 % korting vanaf de 10de boeking per jaar.
 • 10% korting voor vrijwilligers en personeelsleden van Het Roze Huis.

Annuleren
Een gereserveerde zaal kan geannuleerd worden zonder kosten, op voorwaarde dat de annulatie uiterlijk 10 werkdagen van tevoren per mail of fax werd meegedeeld. Bij laattijdige annulatie zal de verhuurprijs worden aangerekend. Wanneer er bovendien minder dan 24u voor de aanvang van de reservatie geannuleerd wordt, wordt tevens de bestelde catering aangerekend.

Betaling
Kort na de zaalhuur wordt een factuur toegestuurd met een gedetailleerd overzicht van de verschillende kostenplaatsen.  Facturen zijn binnen de dertig dagen betaalbaar.
 
Afspraken in verband met het gebruik van de zalen
Achterlaten van de zalen
De zaal moet na gebruik in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden; d.w.z. dat tafels en stoelen, materiaal enz. terug op de plaats moeten staan waar ze stonden bij het betreden van de zaal. Afwas wordt verzameld in de keukenhoek. Alle lichten worden uitgedaan; ramen en deuren worden zorgvuldig gesloten.
Wanneer de zolder gehuurd wordt voor een feest of receptie kan u ervoor kiezen de opruim over te laten aan het personeel en/of de vrijwilligers van Het Roze Huis en wordt een forfaitaire kost van € 50,00 aangerekend.

Rookverbod
In de hele trapzaal en in alle ruimtes op de 1ste en 2de verdieping (ook in de toiletten!) geldt een algemeen rook- en vuurverbod. 

Schade en ongevallen
Alle kosten om eventuele schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal te herstellen of uitzonderlijk schoon te maken wegens extreem bevuild, zullen worden doorgerekend aan de gebruiker. Er mag geen vuur gemaakt worden in de zalen. Gebruik van kaarsen wordt sterk afgeraden omwille van brandgevaar en bevuiling door afdruipend kaarsvet.
De huurder/gebruiker van de zaal is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging, indien door zijn nalatigheid veroorzaakt. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op hem/haar verhaald worden. Het Roze Huis is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Exposities
In de grote zaal en in de trapzaal op de 1ste verdieping, worden regelmatig kunstwerken tentoongesteld. Bij reservatie van een zaal met kunstwerken is deze ruimte enkel toegankelijk voor de huurders van de zaal. Het is echter niet toegestaan dat de gebruiker van de zaal de kunstwerken verwijdert noch verplaatst. Als de werken van die aard zijn dat ze het gebruik van de ruimte op dat ogenblik verhindert, beslist de secretariaatsverantwoordelijke of werken (tijdelijk) mogen verhuizen. De huurder heeft evenmin inspraak over de waarde/kwaliteit/aard van de tentoongestelde werken en kan dit ook niet inroepen als argument om de reservatie laattijdig te annuleren, tenzij hij de hieraan verbonden kosten betaalt. De huurder wordt geacht zich bij de reservatie van een zaal te vergewissen van mogelijke exposities in die ruimte.

Uitzonderlijke waarborg
Voor feesten en grote recepties en dergelijke (waarbij uitgebreide catering en speciale zaalopstelling wordt afgesproken) wordt een borg gevraagd van € 200,00. Dit bedrag moet op de rekening staan vóór aanvang van de activiteiten.

Deze waarborg wordt verrekend in de afrekening.

 

 

Binnenkort kan je reserveren via ons online-systeem. Let op: dit werkt voorlopig nog niet.