Wat doet Het Roze Huis voor jou?

Het Roze Huis is er voor alle holebi’s en transgenders in de stad en provincie Antwerpen.

We werken aan de aanvaarding van holebi’s en transgenders in onze maatschappij. Dit doen we met onze eigen werking en als koepel van meer dan 30 holebi- en transgenderverenigingen in de provincie Antwerpen (lees hier meer over de koepelwerking).


 

De eigen werking van Het Roze Huis bestaat uit:

 • het organiseren van activiteiten,
 • een ontmoetingsplaats zijn voor holebi’s, transgenders en sympathisanten,
 • sensibiliseren en acties voeren,
 • het geven van vormingen,
 • het uitvoeren van projecten,
 • lobbying.

In de volgende paragrafen lees je meer over onze eigen werking:

 1. Convenant met de Stad Antwerpen:

Sinds 2009 heeft Het Roze Huis een samenwerkingsovereenkomst met de Stad Antwerpen.

De Stad Antwerpen ondersteunt de werking van Het Roze Huis financieel en Het Roze Huis draagt bij tot het holebi- en transgenderbeleid van de Stad Antwerpen door de uitvoering van zgn. ‘actieprestaties’, rond thema’s als:

 • Interculturaliseren van de eigen werking
 • Ontmoeten en sensibiliseren van andere groepen in de Stad, bvb. inburgering
 • Fysiek en emotioneel welbevinden van de achterban vergroten, bvb. weerbaarheidstrainingen
 • Het Roze Huis als gesprekspartner rond stedelijk holebi- en transgenderbeleid bvb. diversiteitcharter voor sportverenigingen.

Lees hier meer over de convenant.

 

 1. Gespreks- en onthaalteam:

Iedere donderdag om 19u kan je in Het Roze Huis terecht om (anoniem) te praten met onze vrijwilligers van het onthaalteam.

 

 1.  Activiteiten:

Elke maand wordt je op de hoogte gebracht van de activiteiten die Het Roze Huis organiseert: onze quiz, de nieuwjaarsreceptie, de openingsfuif van Antwerp Pride, … Tegelijk communiceren we eveneens alle activiteiten van onze verenigingen.

Krijg je dit overzicht graag in je mailbox? Schrijf je dan in via https://www.facebook.com/hetrozehuis/app_197602066931325

Via onze Facebookpagina blijf je steeds up-to-date over onze werking.

 1. Projecten:

Naast de algemene werking, heeft Het Roze Huis - çavaria Antwerpen ook oog voor de specifieke noden en behoeften van bepaalde doelgroepen. Deze projecten zijn zo groot van aard, dat ze niet terug te brengen zijn tot de realisaties van één of enkele van onze werkgroepen.

 

Voorbeelden van projecten uit het verleden zijn ‘De Mama’s van Sterre’ , ‘Transgender’ en ‘Aandacht voor Ouderen’. Onze projecten worden gerealiseerd met steun van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

 

 1. De Magneet:

De Magneet is het holebi- en transgendertijdschrift van Het Roze Huis. Lees hier de laatste nummers.

 

 1. De Roze Wapper:

De Roze Wapper is een werkgroep van Het Roze Huis gericht op holebi’s en transgenders met een mentale beperking. De Roze Wapper organiseert 4 ontspannende activiteiten per jaar om elkaar te ontmoeten en een fijne tijd te beleven! De begeleiders zijn hierop ook welkom.
Link

 

 1. Holebibib:

De HolebiBib-vrijwilligers van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen heten je welkom in hun bibliotheek die gespecialiseerd is in fictie en non-fictie met betrekking tot homo-, bi- en transseksualiteit. De fictie vind je in boekhandel ’t Verschil, de non-fictie in Het Roze Huis.
Link

 

 1. Janus:

De werkgroep Janus wil de zichtbaarheid van oudere holebi’s vergroten en de eigenheid van de leefsituatie van oudere holebi’s onder de aandacht brengen. Dit doen ze aan de hand van een vormings- en activiteitenaanbod. Rusthuizen, dienstencentra en seniorenverenigingen kunnen een vorming of activiteit aanvragen, die door de vrijwilligers van de Werkgroep Janus begeleid wordt.

Meer info.

 

 1. Interculturaliseren:

Sinds begin 2011 heeft Het Roze Huis een werkgroep 'interculturaliseren'. Deze vrijwilligersgroep werkte een diversiteitsplan uit voor Het Roze Huis, boordevol ideeën en acties over hoe onze organisatie een thuis kan zijn voor elke holebi of transgender, ongeacht zijn/haar etnisch-culturele achtergrond.

Meer info

 

Wil je meer weten over onze werking? Lees dan onze jaarverslagen hier