Praktische info voor verenigingen

De verenigingen die aangesloten zijn bij çavaria en Het Roze Huis-çavaria Antwerpen kunnen van verschillende faciliteiten gebruik maken. De belangrijkste kan je hier terugvinden met de nodige documenten. Voor vragen neem je contact op met de educatieve medewerker van çavaria.

Zaalverhuur

De verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de twee zalen die Het Roze Huis ter beschikking heeft: de Grote Zaal en de Zolder (en in bepaalde gevallen ook de Kleine Zaal). 

Bekijk hier het reglement en de prijslijst voor het gebruik van dranken.

Subsidies

Het Roze Huis stelt verschillende subsidies ter beschikking aan de verenigingen: startsubsidies, zichtbaarheidssubsidies, projectsubsidies en werkingssubsidies (klik op de subsidie om het invuldocument te downloaden). In het draaiboek kan je bekijken hoe je deze subsidies kan aanvragen. De in te vullen onkostennota kan je hier downloaden.

Communicatie

Elke vereniging heeft een eigen postbakje in Het Roze Huis op de eerste verdieping. Check het bakje af en toe om jullie post te raadplegen. 

Het Roze Huis maakt graag promotie voor de evenementen die de verenigingen organiseren. Bezorg ons jullie flyers en posters. We tonen ze in café Den Draak aan de flyertoog en in onze flyerkast op de eerste verdieping en verspreiden ze op evenementen als Borgerrio en Antwerp Pride.

Ook online maken we promotie voor deze evenementen. Bezorg ons jullie informatie via info@hetrozehuis.be en wij verspreiden ze via onze sociale media. Evenementen en vergaderingen die in Het Roze Huis plaatsvinden, krijgen ook een plaatsje op onze post-it.

Info

In de statuten en het huishoudelijk reglement van Het Roze Huis vind je heel wat belangrijke informatie, onder meer over stemrecht in de algemene veragdering en aansluiting.