Studie- en ontmoetingsdag “Afrikaanse LGBT asielzoekers in België”


PDF Version française - English version

9.30 u. Ontvangst
10.00 u. Welkomstwoord Door Mario Van Essche, voorzitter HVV
10.10 u. Inleiding Door Yves Aerts, algemeen coördinator çavaria
10.20 u. Over etnisch-culturele minderheden en seksuele diversiteit Door Wouter Van Bellingen, directeur Minderhedenforum
10.35 u. Hoe leven holebi’s in de Democratische Republiek Congo? Door Thomas Hendriks, antropoloog KU Leuven
11.00 u. Hoe leven holebi’s in Kameroen? Door antropoloog Daniel Huygens
11.25 u. Vragen & antwoorden
11.40 u. Koffiepauze
11.55 u. Hoe behandelt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) aanvragen van Afrikaanse holebi’s? Door Griet Grégoir, medewerkster CGVS
12.30 u. Lunch
13.30 u. De situatie van (Afrikaanse) holebi-asielzoekers in België Door Bart Hermans, medewerker Fedasil
14.15 u. Drie Afrikaanse holebi’s getuigen
14.45 u. Panelgesprek Met Bart Hermans en drie Afrikaanse getuigen Vragen & antwoorden
15.30 u. Slotwoord Door Marcia Poelman, voorzitter Het Roze Huis-çavaria Antwerpen

Wat? • Met de studie- en ontmoetingsdag willen we de aandacht vestigen op de situatie van LGBT asielzoekers in België, meer bepaald diegenen afkomstig uit (subsaharaans) Afrika. We geven informatie over het leven van LGBT's in Afrika en over de asielprocedure in België. Verder laten we Afrikaanse holebi's zelf aan het woord. • De studie- en ontmoetingsdag wil houvast bieden aan mensen die professioneel of privé betrokken zijn bij Afrikaanse LGBT vluchtelingen met of zonder papieren.
Voor wie? • We mikken op medewerkers van asiel- en opvangcentra en lokale opvanginitiatieven, medewerkers van OCMW’s, maatschappelijk assistenten en anderen die professioneel werken rond (Afrikaanse) LGBT vluchtelingen. Tot het doelpubliek behoren ook vrijwilligers die werken met vluchtelingen (met of zonder papieren), medewerkers en vrijwilligers van roze huizen, leden van holebiverenigingen, mensenrechtenactivisten en andere geïnteresseerden.

Waar? • Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw, Karel Cuypershuis, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen. E-mail: secretariaat@h-vv.be – Website: www.h-vv.be – T 03 233 70 32.
Wanneer? • Dinsdag 13 oktober 2015, ontvangst vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur.
 
Praktische informatie
 
DEELNAME • Deelnemen aan de studie- en ontmoetingsdag kost € 10 per persoon (te betalen ter plaatse). Voor holebi-asielzoekers en holebi’s zonder papieren is de deelname kosteloos. • Wie geen € 10 kan betalen, kan vrijstelling vragen via het e-mailadres secretariaat@h-vv.be • De organisatoren voorzien een broodjesmaaltijd voor alle aanwezigen. Inschrijven is verplicht voor wie deelneemt aan de maaltijd. • Vluchtelingen met of zonder papieren die hun treinticket voorleggen, krijgen het ticket terugbetaald.
 
INSCHRIJVEN • U kunt inschrijven via e-mail of telefonisch. Mail naar secretariaat@h-vv.be of bel naar HVV op het nummer 03 233 70 32.
 
INFORMATIE • Voor meer informatie over de studie- en ontmoetingsdag: contacteer Denis Bouwen via denis.bouwen@telenet.be • Voor meer informatie over de praktische organisatie: contacteer het secretariaat van HVV, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, via secretariaat@h-vv.be, T 03 233 70 32.