Projecten


Naast de algemene werking, heeft Het Roze Huis - çavaria Antwerpen ook oog voor de specifieke noden en behoeften van bepaalde doelgroepen. Deze projecten zijn zo groot van aard, dat ze niet terug te brengen zijn tot de realisaties van één of enkele van onze werkgroepen. Ze behelsen de hele organisatie en worden gecoördineerd door een personeelslid: de projectencoördinator.

Bij de uitwerking van (nieuwe) projecten wordt er steeds op toegezien dat de projectwerking in evenwicht is met de algemene werking van onze organisatie.

Heb jij een idee voor een projecten? mail dan:

 •  Ines Rombouts (ivm verenigingen en vrijwilligers)
    Inhoudelijk verantwoordelijke
    Samenwerking verenigingen, vijwilligers.

    ines.rombouts@hetrozehuis.be

 •  Marieke Jochems (ivm communicatie, organisatie, financiën)
    Zakelijk verantwoordelijke
    Communicatie, organisatie en financiën.
    marieke.jochems@hetrozehuis.be
  of bel naar +32 (0)3 288 00 84

Huidige project: Goed Gevoel 3: Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren.

Onderzoek in Vlaanderen (en daarbuiten) toont aan dat holebi-jongeren en transgenders een sterk verhoogd risico vertonen wat suïcide betreft. Het Roze Huis-çavaria Anterpen wil met het project 'Goed gevoel: Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren' aantonen dat ze samen met de provincie Antwerpen deze problematiek serieus neemt en suïcidepreventie bij jonge holebi's en transgenders hoog op de agenda zet. 

Inzamelactie nieuwjaarsreceptie: bij ons ben je niet in je eenDje

Het project start in 2017 aan een derde jaargang. We starten met een grote zichtbaarheidsactie en inzamelactie tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen we met jouw hulp 2.500 euro inzamelen voor ons suicidepreventie project. Koop een tombolalotje, polsbandje, jeneverkes of doneer in onze Roze-eend-doneerbox en help mee dit project realiseren.

Waar gaat jouw geld naartoe?

Twee sporen zijn in het project belangrijk: het normdoorbrekend werken en sensibiliseren van de hulpverlening, zorg- en welzijnssector actief rond jongeren en de zelfversterking en het versterken van het welzijn van jonge holebi's en trans-genders zelf, met nadruk op de grootste risicogroepen: transgenders en lesbische en bi-meisjes. 

Het Roze Huis gaat partnerschappen aan met verschillende familieorganisaties en vrouwen organisaties zoals de huizen van het kind, Femma, ... informeert en sensibiliseert over het thema coming-out. Er worden verschillende educatieve momenten gegeven.  

 • Het Roze Huis organiseert samen met een nieuwe opstartende vereniging een ontmoetingsmoment voor ouders van holebi- en transgenderjongeren.
 • Het Roze Huis focust alle vormingen van 2017 naar achterban op coping, veerkracht en mentaal welbevinden. Dit tijdens de L-week, L-day, T-day, vrijwilligersdag, …  
 • Het Roze Huis organiseert de T-day voor jongeren
 • Het Roze Huis zet het thema met een zichtbaarheidsactie centraal op de Nieuwjaarsreceptie.  
 • Het Roze Huis biedt coaching aan voor kwetsbare vrijwilligers ism met een professionele coach.
 • Het Roze Huis zet partnerschappen met hogescholen verder. Deze partnerschappen groeienden uit de vorige welzijnsprojecten. We geven vorming aan alle studenten die later met jongeren zullen werken. Thema’s van de vormingen zijn beschermende en risicofactoren rond suïcide, het bespreekbaar maken van suïcide en verwijzing naar professionele hulpverlening.
 • Het Roze Huis zal in samenwerking met haar lidvereniging Vreak een herneming van het toneelstuk ‘Mens’ (met als thematiek transgenderisme) promoten bij de doelgroepHet Roze Huis zal een muziektheaterstuk dat in haar opdracht werd gemaakt (‘Het Kanaal’, met als thematiek suïcide en LGBT) in samenwerking met Muziektheater Transparant programmeren, promoten bij de doelgroep en omkaderen met een nabespreking. 

Afgelopen projecten:

 • Goed Gevoel 2: Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren.

Het Roze Huis is van start gegaan met een nieuw project waarbij we in samenwerking met de provincie Antwerpen aandacht besteden aan de hoge suïcidecijfers bij jonge holebi's en transgenders.

Lees meer...

 • Holebipioniers. Het geheugen van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen.

  In dit project ging Het Roze Huis op zoek naar de verhalen van de pioniers van de holebi- en transgenderbeweging.

  Lees meer...

   

  Aandacht voor ouderen

  • Het project is gericht op het verhogen van het welzijn van holebi- en transgendersenioren. Onder senioren verstaan we de groep van 65-plussers.
 • De mama's van Sterre
  • Tijdens het tweede Gelijke Ouders project schreef Het Roze Huis - çavaria Antwerpen een verhalenwedstrijd uit. 'De mama's van Sterre' is hier het resultaat van. In dit prentenboek komt holebi-ouderschap aan bod op een speelse en begrijpelijke manier.
 • Transgender
  • De doelstelling van dit project is het taboe rond het (trans)genderthema doorbreken door de samenleving bewust te maken van het bestaan van gendernormen en deze te doorbreken. De zichtbaarheid van transgenders en hun gezinnen in de Vlaamse samenleving gevoelig vergroten. De diversiteit binnen de groep belichten. De werking van de lokale transgenderverenigingen structureel en inhoudelijk versterken en consolideren. De sociabiliteit van alle betrokken transgenders en hun familie vergroten.