KliQ Works 2018 Workplace´ op woensdag 24 oktober 2018