iedereen

Het Roze Huis geeft weerbaarheidstrainingen aan holebi's en transgenders

Workshop voor ‘les femmes et les hommes de la rue’

Gaybashing is een begrip dat meer en meer aandacht krijgt in de media. Gaybashing is het verbaal, fysiek en seksueel geweld tegen holebi’s en transgenders. Voel je je wel eens onveilig op straat? Zou je willen weten hoe je jezelf beter kan weren tegen negatieve uitlatingen? Wil je als holebi of transgender steviger in je schoenen staan?

Dat kan! Het Roze Huis – çavaria Antwerpen biedt jou een kennismakingscursus weerbaarheid aan.

Als je jezelf in een onveilige situatie bevindt, kan je geweld gebruiken of weglopen, maar er zijn efficiëntere manieren om met deze situaties om te gaan. Daarom leren we je, naast enkele verdedigingstechnieken, ook een aantal eenvoudige communicatietechnieken aan. Je  leert beter omgaan met conflicten en agressie en je leert een aantal sociale vaardigheden om je uit onwennige situaties te redden.

Deze workshop is een teaser en wie de smaak te pakken krijgt, kan in het najaar van 2013 een volledige lessenreeks volgen in Het Roze Huis. Onze voorzitster Leonie Nelissen zal de workshops begeleiden. Zij heeft immers jaren werkervaring als professionele begeleidster van ‘Rots en Water’.

Geïnteresseerd?

Je kan je inschrijven via leonie.nelissen@hetrozehuis.be

of 03/288.00.84 voor volgende workshops:

  • maandag 29 april van 19u30 tot 21u30
  • vrijdag 3 mei van 19u30 tot 21u30
  • maandag 6 mei van 19u30 tot 21u30

of via L-spot www.cavaria.be/l-spot

  • Zaterdag 11 mei van 14u tot 16u
  • Waar?
  • Het Roze Huis            of                     Verbondscentrum Scouts en Gidsen Vlaanderen
  • Draakplaats 1                                    Lange Kievitstraat 74 - 2018 Antwerpen
  • 2018 Antwerpen                                 (11 mei, L-Spot)

Tot dan!

Het Roze Huis biedt deze workshops gratis aan dankzij de steun van de stad Antwerpen.

De Pioniers van de holebi- en transgenderbeweging

Het Roze Huis- çavaria Antwerpen start met een nieuw, spannend project rond de geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging.

  1. In een eerste deel nemen we interviews af van de personen die in deze geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld.
  2. In het tweede deel stellen we aan de hand van de interviews en archiefmateriaal een website op met een aantal didactische modules rond 4 belangrijke thema’s.

Voor dit project zoeken we vrijwilligers!

Je kan onder meer helpen met:

Het Roze Huis zoekt chatvrijwilligers...

Het Roze Huis – çavaria Antwerpen wil haar onthaalwerking ook op het internet uitbouwen en zoekt vrijwilligers om dit mee te ondersteunen.

Als chatvrijwilliger bied je een luisterend oor aan mensen die met hun geaardheid worstelen of vragen hebben over de activiteiten van Het Roze Huis.

Geslachtschromosoom van man ten dode opgeschreven?

Het geslachtsbepalende Y-chromosoom zit slecht in elkaar en gaat snel achteruit. Uiteindelijk zal het zelfs verdwijnen ook al blijft de mens bestaan. Dat beweert professor Jenny Graves.

Aanpassing gender wordt veel gemakkelijker in Nederland

Nederland maakt werk van trangendervriendelijke wetgeving.
De Tweede Kamer reageerde tijdens het debat positief op de voorstellen waardoor het voor mensen gemakkelijker wordt om hun gender te laten veranderen op hun geboorteakte. De voorstellen van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (foto) werden warm onthaald door verscheidene fractieleiders, een hoopvol teken voor de stemming komende dinsdag.

Beleid

Het Roze Huis-çavaria Antwerpen is er klaar voor om haar eigen koers te bepalen.

Het Roze Huis is er klaar voor om partners, overheden en de brede maatschappij te sensibiliseren rond holebi,- transgender,- en genderthema's en daar waar nodig advies en vorming te geven.

 

Babyborrel

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw en het Antwerps Platform GeneratieArmen vzw (APGA) willen graag iedereen leren kennen.
Wij willen jullie verwennen met getuigenissen van holebi ouders en ouders die in armoede leven.
We vergezellen dit met hapjes en drankjes.

Daarom nodigen wij u graag op
zondag 21 april 2013 uit om 14 uur.

Inhoud syndiceren