iedereen

Babyborrel

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw en het Antwerps Platform GeneratieArmen vzw (APGA) willen graag iedereen leren kennen.
Wij willen jullie verwennen met getuigenissen van holebi ouders en ouders die in armoede leven.
We vergezellen dit met hapjes en drankjes.

Daarom nodigen wij u graag op
zondag 21 april 2013 uit om 14 uur.

Projecten

Naast de algemene werking, heeft Het Roze Huis - çavaria Antwerpen ook oog voor de specifieke noden en behoeften van bepaalde doelgroepen. Deze projecten zijn zo groot van aard, dat ze niet terug te brengen zijn tot de realisaties van één of enkele van onze werkgroepen. Ze behelsen de hele organisatie en worden gecoördineerd door een personeelslid: de projectencoördinator.

 

Holebipioniers. Het geheugen van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen.

In 1996 werd het Fonds Suzan Daniel opgericht voor het verzamelen, ordenen, inventariseren en ter beschikking stellen aan geïnteresseerden van alle mogelijke materialen uit het holebi- en transgenderverleden en -heden. Door de vaak negatieve en afwijzende houding van de maatschappij tegenover homoseksualiteit is echter veel van het historisch interessante materiaal hierover verloren gegaan.
Inhoud syndiceren