Onderzoek naar het mediagebruik van holebi's en transgenders van niet-Belgische origine

Als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen wil ik graag niet-hetero's van niet-Belgische origine interviewen over hun identiteit en mediagebruik.

Woon je in België maar ben jij of zijn je ouders niet in West-Europa geboren, dan wil ik je heel graag spreken! De interviews zijn vertrouwelijk en anoniem.

Je kan me contacteren via e-mail
op alexander.dhoest@uantwerp.be of op 0479/577226.

Research on the media use of LGBTs of non-Belgian origin living in Belgium

As a researcher at the University of Antwerp, I would like to interview non-straight people of non-Belgian origin about their identity and media uses.

If you live in Belgium but you or your parents are born outside of Western Europe, I would love to talk to you! The interviews are confidential and anonymous.

You can reach my by e-mail on alexander.dhoest@uantwerp.be or by telephone on 0479/577226. 

Recherche sur l'usage des médias par des LGBT d'origine non-Belge vivant en Belgique

En tant que rechercheur à l'Université d'Anvers, je voudrais faire des entretiens avec des personnen non-hétérosexuelles d'origine non-Belge sur leur identité et l'usage des médias.

Si vous vivez en Belgique mais vous ou vos parents sont nés en dehors de l'Europe occidentale, j'aimerai vous parler! L'entretien est confidentiel et anonyme.

Vous pouvez me joindre sur l'adresse alexander.dhoest@uantwerp.be ou au 0479/577226.