Het Roze Huis vraagt jouw mening over haar werking !

Vanaf vandaag lanceert Het Roze Huis – çavaria Antwerpen samen met çavaria, de worldOutgames, de Stad Antwerpen en Merhaba (beweging voor holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden) de Sawassia-enquête (https://www.surveymonkey.com/s/sawassia).

De enquête peilt enerzijds naar de mening van holebi’s en transgenders over de werking van de holebi- en transgenderorganisaties, anderzijds wilt het project discriminatie binnen de holebi- en transgenderwereld in kaart brengen. In het najaar organiseren we dialoogmomenten met geïnteresseerden en partners uit het middenveld op basis van de resultaten van de enquête.  Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid.

Het Roze Huis wilt weten wat holebi’s en transgenders vandaag van een holebi- en transgenderorganisatie verwachten. Daarom kan je in de enquête aanduiden wat je zelf belangrijk vindt en suggesties doen over wat we in onze werking zouden kunnen opnemen.

Een belangrijk onderdeel van de enquête peilt naar diversiteit en discriminatie. De campagne rond de enquête wil vooral sensibiliserend te werk gaan en opent met de vraag: “Gaan wij ook discrimineren?”

De campagne wilt daarmee een aanzet geven om stereotypen, vooroordelen, stigmatisering, discriminatie en racisme aan te kaarten binnen de holebi-en transgendernetwerken. Het doel is het bevorderen van de interculturele dialoog en de integratie en participatie van holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden.

Concreet bestaat de campagne uit een affiche en de website met de enquête. Daarnaast loopt er een tentoonstelling in het Zuiderpershuis tijdens de worldOutgames met affiches van holebi’s en transgenders met niet-Westerse roots. Het project is te volgen op www.sawassia.com.

Contact&info:

Merhaba – Anouk Dergent 0483 09 10 07 communicatie@merhaba.be
çavaria – Jeroen Borghs 0475 43 16 41 jeroen.borghs@cavaria.be
Het Roze Huis – çavaria Antwerpen – Marcia Poelman 0487 34 52 90 marcia.poelman@hetrozehuis.be
WOGA – John Waumans john.waumans@woga2013.org