Transgender

Doelstelling

  • Het taboe rond het (trans)genderthema doorbreken door de samenleving bewust te maken van het bestaan van gendernormen en deze te doorbreken.
  • De zichtbaarheid van transgenders en hun gezinnen in de Vlaamse samenleving gevoelig vergroten.
  • De diversiteit binnen de groep belichten.
  • De werking van de lokale transgenderverenigingen structureel en inhoudelijk versterken en consolideren.
  • De sociabiliteit van alle betrokken transgenders en hun familie vergroten.

Het doelpubliek omvat:

  • De transgenders zelf en hun directe omgeving,
  • mensen die actief zijn in de georganiseerde holebi- en transgenderbeweging,
  • de samenleving als geheel, met bijzondere aandacht voor hulpverleners en professionelen die in contact (kunnen) komen met transgenders.

Actieresultaten 2011
Het (trans)genderproject startte in het najaar van 2011 met de opstartfase waarin netwerken werden opgebouwd, de stuurgroepleden werden aangesproken en de stuurgroep werd samengesteld uit professionals en ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden projectcoördinator Chloé Lenaerts en stagiaire Katelijn Gijsel bij de uitwerking van het project. Er vond een overleg met de Vlaamse Genderkring plaats en met Zizo-magazine. Er werd een subsidiedossier geschreven voor een bijkomende subsidie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.