Holebipioniers. Het geheugen van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen.

In 1996 werd het Fonds Suzan Daniel opgericht voor het verzamelen, ordenen, inventariseren en ter beschikking stellen aan geïnteresseerden van alle mogelijke materialen uit het holebi- en transgenderverleden en -heden. Door de vaak negatieve en afwijzende houding van de maatschappij tegenover homoseksualiteit is echter veel van het historisch interessante materiaal hierover verloren gegaan.

De LGBT-radiozender Pinkwave begon daarom met het (beperkt) verzamelen van getuigenissen van de pioniers van de LGBT-beweging. Met haar erfgoedproject wilt Het Roze Huis – çavaria Antwerpen deze getuigenissen op een systematische manier verzamelen volgens de methodiek van de mondelinge geschiedenis en zo de verhalen van de pioniers bewaren voor de toekomst.

In een eerste luik van het project stond het genereren van bronnen centraal. Er werden 15 interviews afgenomen van pioniers die actief waren bij het ontstaan van de LGBT-beweging in Vlaanderen. Dit gebeurde volgens de methode van de mondelinge geschiedenis met aandacht voor de voorbereiding van de interviews en de ontsluiting ervan. Het materiaal werd opgenomen in het Fonds Suzan Daniel.

In een tweede luik werd een educatieve website ontwikkeld gebaseerd op deze interviews. Op www.holebipioniers.be kan je het resultaat bekijken.

In 2014 werkte Het Roze Huis de tweede fase uit van dit project. Deze fase handelde over de periode na 1985 waarbij er veel aandacht was voor het uitbreken van aids, de goedkeuring van het homohuwelijk en adoptie door koppels van hetzelfde geslacht en de verbreding van de beweging met het transgenderthema.

Naar aanleiding van deze tweede fase werd de website verder uitgewerkt en verscheen er een zeer mooie boekpublicatie, geschreven door Paul Borghs en uitgegeven door Boekhandel 't Verschil. Je kan het boek bestellen via deze link.

Voor meer informatie, contacteer ons via ines.rombouts@hetrozehuis.be of 03/288.00.84