Projecten

Naast de algemene werking, heeft Het Roze Huis - çavaria Antwerpen ook oog voor de specifieke noden en behoeften van bepaalde doelgroepen. Deze projecten zijn zo groot van aard, dat ze niet terug te brengen zijn tot de realisaties van één of enkele van onze werkgroepen. Ze behelsen de hele organisatie en worden gecoördineerd door een personeelslid: de projectencoördinator.

 

Bij de uitwerking van (nieuwe) projecten wordt er steeds op toegezien dat de projectwerking in evenwicht is met de algemene werking van onze organisatie.

Heb jij een idee voor een projecten?

mail dan coördinator Chloé Lenaerts via chloe.lenaerts@hetrozehuis.be of bel naar +32 (0)3 288 00 84.

Huidige project:

Goed Gevoel: Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren

Doel van dit project is om het welzijn van deze jongeren te verbeteren. 
Twee sporen zijn in dit project belangrijk: het normdoorbrekend werken en sensibiliseren van de hulpverlening, zorg- en welzijnssector rond jongeren en de zelfversterking en het versterken van het welzijn van jonge holebi's en transgenders zelf.

Afgelopen projecten:

Holebipioniers. Het geheugen van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen.

In dit project gaat Het Roze Huis op zoek naar de verhalen van de prioniers van de holebi- en transgenderbeweging.

Lees meer...

  • Aandacht voor ouderen
    • Het project is gericht op het verhogen van het welzijn van holebi- en transgendersenioren. Onder senioren verstaan we de groep van 65-plussers.
  • De mama's van Sterre
    • Tijdens het tweede Gelijke Ouders project schreef Het Roze Huis - çavaria Antwerpen een verhalenwedstrijd uit. 'De mama's van Sterre' is hier het resultaat van. In dit prentenboek komt holebi-ouderschap aan bod op een speelse en begrijpelijke manier.
  • Transgender
    • De doelstelling van dit project is het taboe rond het (trans)genderthema doorbreken door de samenleving bewust te maken van het bestaan van gendernormen en deze te doorbreken. De zichtbaarheid van transgenders en hun gezinnen in de Vlaamse samenleving gevoelig vergroten. De diversiteit binnen de groep belichten. De werking van de lokale transgenderverenigingen structureel en inhoudelijk versterken en consolideren. De sociabiliteit van alle betrokken transgenders en hun familie vergroten.