Vlaanderen voegt genderidentiteit en genderexpressie toe aan discriminatieverbod

In Vlaanderen mag je niet discrimineren op basis van geslacht, leeftijd, handicap, afkomst en huidskleur, politieke overtuiging, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Binnenkort is discrimineren op grond van genderidentiteit en genderexpressie uit den boze.

De commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement keurde zo goed als unaniem het voorstel tot decreetwijziging van minister van Gelijke Kansen Pascal Smet goed.
Alleen Vlaams Belang en LDD onthielden zich.

"Na stemming in het hele parlement, één van de volgende weken, mag er niet meer gediscrimineerd worden op grond van genderidentiteit en genderexpressie. Ook in het Belgische parlement staat dit één van de volgende weken geagendeerd. Een stap in de goede richting", verheugt çavaria-coördinator Yves Aerts zich.

De wijziging voorziet bovendien ook in het veranderen van 'geslacht' naar 'gender'. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding wordt uitgebreid en de taken van de provincies voor gelijkenkansenbeleid worden verder omschreven.

Overigens wordt ook syndicale overtuiging beter beschermd in het voorstel tot nieuw Gelijkekansendecreet.

Bron: zizo-online