Transgender Europe wordt erkend door Europese Commissie

Transgender Europe (TGEU), een netwerk van organisaties die strijden tegen discriminatie van en opkomen voor de rechten van transgenders, wordt erkend door de Europese Commissie. Ze worden daardoor (financieel) ondersteund door de Europese Commissie.

Bestuurster Dr. Julia Ehrt van TGUE is alleszins hoopvol door de erkenning: “Deze erkenning overstijgt TGUE. Het is ook de eerste keer dat de Europese Commissie erkenning toekent aan een transgenderorganisatie die een voortrekkersrol bekleedt op vlak van transgenderkwesties. Dit betekent dat transkwesties en kwesties die betrekking hebben op genderidentiteit en –expressie erkend zijn door de Europese Unie als vrijstaande reden voor financiering.”

TGUE werd in 2005 opgericht als ‘European Transgender Network’ en is geregistreerd als niet-gouvernementele organisatie. Ze zet zich op verscheidene domeinen in voor transgenders, bijvoorbeeld door cijfers te verzamelen over transfobe moorden en mee te werken aan IDAHOT. De organisatie is ook aangesloten bij ILGA-Europe.

Bron: zizo-online