Meemoederschap

In samenwerking met de Vlaamse koepel voor holebi- en transgenderorganisaties çavaria voerde Het Roze Huis-çavaria Antwerpen in de eerste helft van 2014 actie rond het dossier van de meemoeders.

Wanneer een lesbisch koppel een kindje kreeg, moest de niet-biologische moeder (of meemoeder) onder de toenmalige wetgeving haar eigen kind adopteren. Deze procedure duurde lang en creëerde een periode van juridische onzekerheid voor mama’s en kind. De federale regering beloofde bij haar aantreden gelijkaardige afstammingsregels in te voeren als bij heterokoppels. De eis van de holebi- en transgenderbeweging was dat bij getrouwde koppels de meemoeder automatisch erkend zou worden als ouder en dat bij ongehuwde koppels een simpele erkenning van het kind door de meemoeder zou volstaan.

Een eerste actie vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van Het Roze Huis op 4 januari 2014. De minister van justitie Annemie Turtelboom sprak de menigte toe om haar steun voor het dossier uit te drukken.

Persuitnodiging Meeouderactie nieuwjaarsreceptie

Persbericht Meeouderactie nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd een petitie in het Frans en Nederlands gelanceerd die de federale overheid opriep om een goede regeling goed te keuren. De petitie haalde 5000 handtekeningen en werd op 12 maart 2014 in de Senaat overhandigd aan vertegenwoordigers van verschillende partijen.

Persuitnodiging Meeouderschap

Op 26 maart keurde de Senaatscommissie Justitie het wetsvoorstel rond de automatische erkenning van meemoeders goed.

Persbericht Goedkeuring Meeouderschap

Nadien volgde de goedkeuring in de voltallige senaat en in het federale parlement vond de uiteindelijke goedkeuring plaats op 23 april 2014!

De wet is van kracht vanaf 1 januari 2015.