Links

Verenigingen van HRH 

Active Company       
Atthis               
DeFlamingo's           
Enig Verschil           
Genderflux           
Holebibib           
Stavazah           
't Kwadraat           
WIJ   

            www.activecompany.be
            www.atthis.be
            www.studentenclubdeflamingos.be
            www.enigverschil.be
            www.genderflux.org
            www.holebibib.be
            www.stavazah.wordpress.com
            www.tkwadraat.be
            www.wijdames.be

Partners   

Catering Lot       
De Ontspanning   
Den Draak       
Een leven samen   
Kartonnen Dozen   
Kringwinkel       
L Coaching       
L Day           
Hessenhuis       
Huis van de Mens   
Maurice & Dietrich   
Stijn Hiers (whisky)  
't Zonnehuis
Vrouwendag
T-day

 

lot.debonte@gmail.com
www.deontspanning.be
www.dendraak.be
www.eenlevensamen.be
www.kartonnendozenlgbt.be
www.dekringwinkel.be
www.lcoaching.be/
www.l-day.be
hessenhuiscafebar@outlook.com
www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/
maurice.en.dietrich@gmail.com
www.lordofthedrams.com
www.tzonnehuis.be
www.vrouwendag.be
www.cavaria.be/t-day
 

 
Sponsors   

Stad Antwerpen   
Cafe De Love        
Renozen
ViaVia
Rosenobel

www.antwerpen.be
www.cafedelove.be
www.renozen.be
www.viavia.world/nl/belgie/antwerpen
www.rosenobel.be