Goed gevoel: Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren

Onderzoek in Vlaanderen (en daarbuiten) toont aan dat holebi-jongeren en transgenders een sterk verhoogd risico vertonen wat suïcide betreft. Het Roze Huis-çavaria Anterpen wil met het project 'Goed gevoel: Suïcidepreventie bij holebi- en transgenderjongeren' aantonen dat ze samen met de provincie Antwerpen deze problematiek serieus neemt en suïcidepreventie bij jonge holebi's en transgenders hoog op de agenda zet. 
 
Het project dat Het Roze Huis voorstelt, loopt gedurende twee jaar tot de verwachte overheveling van de welzijnsbevoegdheden van de provincie (in 2017). Twee sporen zijn in het project belangrijk: het normdoorbrekend werken en sensibiliseren van de hulpverlening, zorg- en welzijnssector actief rond jongeren en de zelfversterking en het versterken van het welzijn van jonge holebi's en trans-genders zelf, met nadruk op de grootste risicogroepen: transgenders en lesbische en bi-meisjes. 

Voor het eerste spoor, het normdoorbrekend werken en sensibiliseren van de hulpverlening, zorg- en welzijnssector actief rond jongeren, werkt Het Roze Huis samen met CGG Andante.

* Het Roze Huis past haar vormingen aan hogeschoolstudenten aan met beschermende en risicofactoren rond suïcide, het bespreekbaar maken van suïcide en verwijzing naar professionele hulpverlening. In 2015 vinden er minstens 5 vormingen plaats. In 2016 worden nieuwe vormingen gegeven en worden een aantal projecten opgestart met opleidingen om structureel aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit.

* Het Roze Huis geeft input aan CGG Andante om binnen de suïcidepreventiewerking van de provincie Antwerpen het holebi- en transgenderthema op te nemen. Het CGG geeft aan dat het belangrijk om het verband tussen suïcide en holebi’s/transgenders mee op te nemen in de eigen presentaties, vormingen, draaiboeken,...  

Een tweede spoor in het project is de zelfversterking en het versterken van het welzijn van jonge holebi's en transgenders zelf, met nadruk op de grootste risicogroepen: transgenders en lesbische en bimeisjes. 
Bij transgenderjongeren bestaat er een grote nood aan informatievoorziening (ook voor de omgeving van deze jongeren) en lotgenotencontact. Naar analogie van de T-day, een dag voor volwassen transgenders die sinds 2012 georganiseerd wordt, richt dit project een jaarlijkse T-day voor jongeren op. Samen met de verschillende partners worden verschillende ontmoetingsmomenten, workshops en infostanden ingericht. Via verschillende partners (waar de jongeren en hun omgeving met hun hulpvragen terecht komen) brengt het project de jongeren samen. Deze dag zal plaatsvinden in de provincie Antwerpen, maar brengt transgenderjongeren van heel Vlaanderen samen. 
 
Wil je graag meewerken aan dit project?
Als vrijwilliger kan je mee de T-day voor jongeren organiseren of een helpende hand toesteken.
Ook om onze vormingen te maken of te geven, kan je als vrijwilliger een belangrijke  bijdrage doen.
Voor meer info of een afspraak, contacteer ons op info@hetrozehuis.be of 03/288.00.84.