De Wever wijst Russen niet terecht over holebirechten

Een delegatie ambtenaren uit Sint-Petersburg is in Antwerpen ter gelegenheid van hun 60-jarige vriendschapsband. Rusland schendt structureel LGBT+ rechten en dus ook mensenrechten. Burgemeester De Wever geeft aan de Russische delegatie niet publiek terecht te willen wijzen en eerst een vriendschapsband op te willen bouwen. Een vreemde stelling, vindt Het Roze Huis. Schepen Ludo Van Campenhout zei een maand geleden nog dat er aan de verwachte delegatie uit Sint-Petersburg, waar onlangs holebi-activisten werden vervolgd, duidelijke signalen gegeven gingen worden. “We gaan er tijdens onze gesprekken op wijzen dat gelijke rechten voor holebi’s de normaalste zaak van de wereld horen te zijn,” aldus Van Campenhout.

In 2014 gaf het stadsbestuur van Bart de Wever aan de jarenlange zusterband met Sint-Petersburg niet te willen breken. Echter: ´We kunnen het als meest homovriendelijke stad van Europa niet maken om te blijven toekijken´, klonk het toen bij het kabinet van De Wever.

Vanuit Het Roze Huis is er begrip voor economische belangen; tegelijkertijd vinden we dat mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd moeten worden. Wat is dan de concrete aanpak die het stadsbestuur voor ogen heeft?

In een niet zo ver verleden was er nog de piste om een delegatie LGBT's mee te nemen bij een bezoek aan Sint-Petersburg. Dit werd nooit gerealiseerd maar het zou wel een constructieve stap kunnen zijn. Een gesprek hoeft geen botsing te zijn, dat hangt maar af van de mindset waarmee je aan tafel zit. Het Roze Huis heeft al jarenlang ervaring met het voeren van gesprekken rond deze thematiek en dit altijd op voet van gelijkwaardigheid. We nemen al jaren deel aan stadsklap waar we nieuwkomers ontmoeten; om maar één voorbeeld te nemen.
Het Roze Huis wil daar dus zeker mee de schouders onder zetten bijvoorbeeld bij een volgende gelegenheid waarbij Sint-Petersburg en Antwerpen elkaar ontmoeten.

ATV-VIDEO De Wever wijst Russen niet terecht over holebirechten: