Bestuur/beleid

Op deze pagina vind je meer info over het bestuur van Het Roze Huis. Wil je meer weten over de krijtlijnen die we voor onze organisatie hebben uitgezet, neem een kijkje naar ons beleid.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit onze aangesloten verenigingen én individuele leden. Elke aangesloten vereniging kan maximaal 5 leden afvaardigen naar de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn/haar plaatsvervanger zit de Algemene Vergadering voor. De Algemene Vergadering  komt minstens éénmaal per jaar bijeen.

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

  • het aanstellen, schorsen en uitsluiten van (kandidaat-) leden en (kandidaat-) verenigingen.
  • het verkiezen en afzetten van de leden van de Raad van Bestuur en het benoemen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
  • het goedkeuren van de  jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen

Provinciale Stuurgroep
De Provinciale Stuurgroep bestaat uit onze aangesloten verenigingen en een afvaardiging vanuit de Raad van Bestuur. Elke aangesloten vereniging kan maximaal twee personen afvaardigen naar de Provinciale Stuurgroep. Vanuit de Raad van Bestuur worden de voorzitter en twee vaste andere bestuurders aangesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Provinciale Stuurgroep, aangesteld door de Raad van Bestuur. In geval van afwezigheid, wordt de voorzitter vervangen door de oudst aanwezige bestuurder. De Provinciale Stuurgroep vergadert tweemaandelijks, in principe elke eerste dinsdagavond van de even maanden.

De Provinciale Stuurgroep is bevoegd voor:

  • het overleg tussen de aangesloten verenigingen,
  • het voordragen van kandidaat verenigingen aan de Algemene Vergadering,
  • het voorlopig aanvaarden, tot de eerstvolgende Alg. Vergadering, van kandidaat verenigingen,
  • de gezamenlijke activiteiten van deze verenigingen,
  • een bindend advies te geven aan de Raad van Bestuur ivm de standpuntbepaling van de vzw ten overstaan van de overheid en de maatschappij,
  • de verdeling van de middelen die Het Roze Huis - çavaria Antwerpen onder haar aangesloten verenigingen kan verdelen

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor een periode van twee jaar en is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Onder hen worden een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris aangeduid.

De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen en is bevoegd voor financiën, subsidies, roerende en onroerende goederen, personeel, communicatie, het aansturen van de werkgroepen, de samenwerking met Café Den Draak … Kortom, de dagelijkse werking van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen .

In zijn huidige vorm bestaat het dagelijkse bestuur uit:

Marcia  Poelman
Voorzitter

Ondertussen ben ik al meer dan 6 jaar bestuurder bij HRH, met een steeds grotere betrokkenheid. De diversiteit binnen de LGBT+ gemeenschap boeit me enorm.Wat me drijft is de overtuiging dat mensen nood hebben aan rolmodellen die tonen dat anders zijn, een buitenstaander zijn, ook een meerwaarde kan betekenen. De overtuiging ook dat we in een superdiverse context bruggen moeten slaan naar andere bewegingen in de stad en de regio. Het Roze Huis is daartoe een uitstekend platform. Ik zit de bestuursvergaderingen voor, neem het woordvoerderschap op en doe graag lobbywerk.

Ben Leys
Penningmeester

Toen ik 18 jaar jong was, besloot ik om eindelijk mijn angst te overwinnen en ging ik naar het onthaal van Enig Verschil in de toenmalige kelder van het praatcafé. Het was een van de beste beslissingen in mijn leven. Ik wilde daarom iets terugdoen voor de vereniging en zette me in als vrijwilliger. 7 jaar lang nam ik verschillende taken op mij, zoals webmaster, penningmeester en voorzitter. Toen ik de leeftijdslimiet van Enig Verschil naderde, werd ik gevraagd om te helpen bij Het Roze Huis. Ik heb niet getwijfeld en sinds 2011 ben ik er penningmeester.  

Wim Morbée
Waarnemend bestuurder

Ik ben Wim Morbée. Sinds meer dan 15 jaar nauw betrokken bij het verenigingsleven en Het Roze Huis. Mijn belangrijkste missie in dit bestuur zie ik dan ook in het organiseren van overleg tussen de verschillende verenigingen en Het Roze Huis met als objectief een grotere win-win te creëren. Naast bestuurder bij Het Roze Huis ben ik ook voorzitter bij theater VREAK. 

Inge Wallaert
Bestuurslid  

Ik ben Inge Wallaert en ben mede-oprichter van Het Roze Huis en cvba Den Draak. Na een rustpauze (o.a. omwille van mijn engagementen op internationaal vlak als co-secretais van ILGA World) ben ik terug in de raad van bestuur van HRH gestapt en zeer actief als vrijwilliger in verschillende werkgroepen. Mijn specifieke taak in het bestuur is om de vzw te vertegenwoordigen daar waar nodig.  

Peter Nijst
Bestuurslid

Toen we van 't Stad 19 jaar geleden ‘ons huis' ter beschikking kregen werd ik vrijwilliger. Sinds een 10-tal jaar als bestuurslid en de laatste jaren als secretaris.   We hebben heel veel bereikt op vlak van holebitrans-rechten en daar mogen we trots op zijn.   Onze rechten, ze lijken vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet! Je hoort wel eens: “Ach, die homo's, ze hebben nu toch alles?” We hebben ervoor moeten vechten. De geschiedenis én de actualiteit leren ons dat we waakzaam moeten blijven…!  

Bram van de Poel
Bestuurslid

Ik ben Bram (33 jaar) en ik ben al een 6 tal jaar actief als bestuurder van het roze huis. Ik heb geen andere voorgeschiedenis met het LGBT verenigingsleven of sociaal-cultureel werk, maar draag onze LGBT rechten hoog in het vaandel. Waar mogelijk bezorg ik graag een nuchtere kijk op de situatie. Dit komt vermoedelijk door mijn vorming als wetenschapper en bio-ingenieur.

Andy Vandervoort
Bestuurslid  

Limburger, wereldburger, ... intussen al 15 jaar 'Antwerpenaar'. Fervent zwemmer bij Active Company vzw, ere-bestuurder en -voorzitter van deze club. Stond mee aan de wieg van Antwerp Pride vzw en World Outgames vzw in Antwerpen.  

Professioneel actief als beleidsmedewerker cultuur bij het departement Cultuur, Jeugd en Media met sterke betrokkenheid bij het sociaal-cultureel werk.  

Een fervent 'Roze Huis-mens' omdat ik iets wil teruggeven aan de koepel die mij lang geleden - toen ik bijna niemand kende in Antwerpen - een veilige en warme omgeving bood.  

Marleen Hufkens
Bestuurslid
 

Ik ben zo ' n vijf jaar actief bij Het Roze Huis. Mijn grootste doel is de belangen van transgenders behartigeren in de Raad van Bestuur en bij Het Roze Huis. Daarbij wil ik de kritische stem blijven vertegenwoordigen bij Het Roze Huis.

 

Katia Nauwelaerts
Bestuurslid  

Ik ben Katia Nauwelaerts, pas 46 jaar en woon quasi mijn hele leven al in Borgerhout.  

Ik ben een culturele veelvraat: Lezen is een passie en ben regelmatige klant in Bourla, Roma en Desingel. Daarnaast ben ik fervente supporter van KFCO Beerschot Wilrijk en fan van de Rode Duivels/Red Flames en gaat de rest van mijn vrijetijd vooral naar reizen en korte (fiets)tripjes met mijn liefste. Behalve in de vroege ochtend, sta ik steeds open voor een goede babbel ( al dan niet met een ice tea green, bruin biertje of een glas wijn). In de raad van bestuur volg ik in de eerste plaats het personeel op, ook beroepshalve ben ik daar mee bezig.

Corre (Nele) Cornelis
Bestuurslid  

Vroeger actief in het Gentse (Verkeerd Geparkeerd, eerste stapjes rond Wel Jong Niet Hetero, vrijwilliger bij FWH, de voorloper van Cavaria). Na verhuis naar Antwerpen bestuurder van het Roze Huis. Heb werkgewijs en in vrije tijd heel wat ervaring in verenigingen en sociaal-cultureel werken.  

Wie meer wil weten over de taakverdeling of andere vragen heeft, mail naar de coördinator.